Rekvalifikační kurz Instruktor jógy

/, Vzdělávání/Rekvalifikační kurz Instruktor jógy

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy

Akreditovaný Kurz Instruktor jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 4 měsíců.

Vzdělávací program Instruktor jógy je rekvalifikační.

Termín nejbližšího kurzu: 2. březen 2019 – VOLNÁ MÍSTA

Místo teoretické a praktické výuky: Praha 1

Proplacení rekvalifikačního kurzu příslušným Úřadem práce

Rekvalifikační vzdělávací program Instruktor jógy Vám může plné výši uhradit příslušný úřad práce u kterého jste registrován/a jako uchazeč o zaměstnání.

Uchazeč z Úřadu práce nejdříve zaplatí plnou cenu kurzu v takové výši, jako kdyby nebyl uchazeč přes Úřad práce. Student musí ukončit kurz řádnými zkouškami v 1. řádném termínu. Jakmila Úřad práce našemu zdělávacímu středisku zaplatí za kurz, obratem vracíme peníze, které student zaplatil.
Pokud neukončí kurz uchazeč z Úřadu práce, pak Úřad práce kurz neproplatí a záloha v plné výši propadá, nedostanete peníze zpět.

V případě, že máte zájem si u nás udělat rekvalifikační kurz, rádi Vám v tomto směru poradíme, jak postupovat ve vyřízení rekvalifikace.

Konktaktujte nás na telefoním čísle:+420 608 212 949, +420 773 661 206, ;  nebo e-mailem: yoga.yfe@gmail.com

Pro koho je kurz určen

Máte rádi jógu a chcete, aby Vaše práce byla zároveň Vašim koníčkem? Využijte této jedinečné příležitosti a staňte se Instruktorem jógy. Nabízíme Vám profesionální kurz  – Vzdělávací program Instruktor jógy, který je akreditován (rozhodnutí č. 037/2018-50), v celkovém rozsahu 200 výukových hodin. Program realizuje International Yoga Acedemy. Po absolvování vzdělávacího programu International Yoga Acedemy, student obdrží Certifikát o absolvování kurzu jógy 200 hodin.

Profesionální kurz „Instruktor jógy”, je určen pro zájemce s cílem stát se profesionálním instruktorem jógy, nebo jógové nadšence, kteří využijí získané informace a dovednosti pro vlastní přípravu a zlepšení zdravotního stavu. Kurz můžou absolvovat osoby starší 18 let.

Absolventi kurzu jsou připraveni pracovat v studiu jógy, wellness centru a hotelových či lázeňských centrech.

Rámcový obsah kurzu

Výuka studentů zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Program výuky pro instruktory jógy (Vzdělávací program Instruktor jógy) probíhá v souladu s mezinárodními standardy. Program výuky pro instruktory jógy byl schválen příslušným ministerstvem (rozhodnutí č. 037/2018-50, 070/2018-50).

Co po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu?

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu Instruktor jógy se získává certifikát – osvědčení s celostátní platností, které je podkladem pro získání živnostenského listu na provozování činnosti instruktora jógy.

Po absolvování kurzu můžete získat, kromě certifikátu v češtině také certifikát v cizím jazyce (cizojazyčné certifikáty jsou za příplatek).

Instruktoři jógy mají možnost zúčastnit se představení jógy, stát se členy Mezinárodní společnosti pro mezidisciplinární výzkum v oblasti jógy, stejně jako možnost stát se členy České federace jógy a YFE. Jóga kempy se organizují každý rok jako forma kontinuální výuky pro instruktory jógy. Naši instruktoři jógy obdrží účast na jógovém táboře za zvýhodněnou cenu.

Pro všichni naši instruktoři jógy je k dispozici bezplatná poradenská služba pro mezinárodní uznání získaného certifikátu. Všichni, kteří plánují pracovat v jiné zemi, by se měli obrátit na naši službu.

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútra od Patanjdaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplínu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát obsah svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech vázanosti a přiblížit se konceptu: „Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Cena zahrnuje: školné (teoretická a praktická výuka), studijní materiály (video a textové materiály, literatura) a Osvědčení (certifikát).

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: yoga.yfe@gmail.com

kurz-instruktor-jogy-yfe

 

 

kurz instruktor jogy yfe

 

 

Vzdělávací program Instruktor jógy 2017

2018-11-08T22:24:16+00:00 November 18th, 2016|Categories: Uncategorized @cz, Vzdělávání|