Monthly Archives: March 2018

//March

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy v rámci projektu „ Novou cestou “

V rámci  Operačního programu Zaměstnanost a projektu „ Novou cestou “, registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002659, probíhá rekvalifikační kurz Instuktor jógy který pořádá Evropská federace jógy (Yoga Federation of Europe). Operační program Zaměstnanost je zacílen na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování a boj s chudobou, zkvalitnění veřejné správy a sociální inovace a mezinárodní spolupráci ve vyjmenovaných oblastech. [...]

2018-10-23T18:33:59+00:00 March 25th, 2018|Categories: Aktivity v roce 2018, Projekty|