Kurz Instruktor jógy (Akreditovaný vzdělávací program Instruktor jógy) zahrnuje 200 hodin a trvá 4 měsíce. Vzdělávací program je rekvalifikační.

Termín nejbližšího kurzu: září 2021

Info: yoga.yfe@gmail.com

Ať je Vám láska k životu povolání.

Kurz Instruktor jógy - červenec 2021

OBSAZENO

Kurz Instruktor jógy - červenec 2021

OBSAZENO

Časový rozvrh:

Sobota:
11:00 do 18:35
Neděle:
11:00 do 18:35

Kurz Instruktor jógy - zárí 2021

VOLNO

Kurz Instruktor jógy - září 2021

VOLNO

Obsah kurzu Instruktor jógy

Kurz zahrnuje všeobecné předměty (obecná část) a úzce specializované předměty a přednášky o filozofii jógy, psychologii jógy, metodice výuky jógy, teorii jógy a praxi jógy. Program výuky pro instruktory jógy (učitele jógy) probíhá v souladu s mezinárodními standardy. Program realizuje International Yoga Academy.

Staňte se instruktorem jógy

Výuka jógy je zaměřena na seberealizaci a získání schopnosti uspět v dosahování pozoruhodných výsledků v nejrůznějších oblastech života, a to jak osobně, tak profesionálně. Budete provádět viditelné posuny v požadovaném směru s vedením nejzkušenějších mistrů jógy.

Kurz instruktor jogy Praha

Kurz je akreditován příslušným ministerstvem (rozhodnutí č. 037/2018-50, 070/2018-50). Po absolvování vzdělávacího programu International Yoga Academy, student obdrží Certifikát o absolvování kurzu jógy 200 hodin. Kromě certifikátu v češtině, můžete získat certifikát v cizím jazyce (cizojazyčné certifikáty jsou za příplatek).

Cena zahrnuje: školné (teoretická a praktická výuka), studijní materiály (video a textové materiály, literatura) a Osvědčení (certifikát).

kurz instruktor jogy

Akademický přístup józe se opírá o původní spisy velkých autorit: Jóga sútra od Patanjdaliho, Upanišady, Hatha jóga Pradípiká, Gheranda Samhita, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplínu vlastního rozvoje. Bereme v úvahu a rozvíjíme různorodost, a proto máme studenty různých ras, náboženství a stáří. Teorie jógy a praxe jógy se studují podrobně od samého počátku, takže předchozí znalosti nejsou nutné. Studenti se učí, jak dát smysl svému životu, jak ho obohatit. Učí se o konceptu Jivamukti, jak integrovat svobodu a osvobodit se od všech vázaností a přiblížit se konceptu: „Žij v lásce a čiň dobré skutky”.

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu yoga.yfe@gmail.com nebo na telefonním čísle  773 691 858